Aiki - Taiso:

Oznacza: „gimnastykę Aikido” i stanowi też jego formę wewnętrzną.

Pracujemy tu nad:

ˇ         ćwiczeniami nadającymi giętkość,

ˇ         pozycjami,

ˇ         marszami.

Tradycyjnie sztuki walki każdej szkoły uczyły zgodnie z trzema formami:

ˇ         pierwsza- zewnętrzna, gdzie uczono technik wojennych właściwych danej szkole (rzuty w Aikido i judo, kopnięcia i uderzenia
w karate itd. …),

ˇ         druga- wewnętrzna, gdzie pracowano nad technikami wzmocnienia się, zwiększenia możliwości regeneracji. Włączone w tę formę były również techniki lecznicze charakterystyczne dla każdej ze szkół,

ˇ         i w końcu, techniki medytacji.

Ewolucja sztuk walki spowodowała, że uczymy obecnie jednej czy drugiej z tych form, rzadko wszystkich trzech.

Jeśli ktoś chce- może do tej dyscypliny podchodzić na sposób wschodni: proponowane ćwiczenia stymulują meridiany z akupunktury i organy, wprowadzając równowagę zarówno w ich funkcjonowanie, jak i w ich relacje z otoczeniem. Prawidłowa harmonizacja tych funkcji jest oczywiście synonimem zdrowia.

Tę dyscyplinę można potraktować również na sposób zachodni: marsze, pozycje i ćwiczenia nadające miękkość wykonywane są pod kątem poszczególnych łańcuchów mięśniowych.

Tutaj również, uwolnienie napięć zmagazynowanych w tych łańcuchach mięśniowych poprawi z jednej strony funkcjonowanie każdego z nich, a z drugiej wniesie równowagę pomiędzy nimi.

 

Cykl Aiki - Taiso odbędzie się w Warszawie

i będzie obejmował sześć wieczorów:

- zajęcia odbywają się w odstępach około miesiąca, trwają dwie godziny (zależnie od ilości ćwiczących).

- podczas zajęć prowadzący analizuje postawę każdego z uczestników, i po kilku dniach przesyła zestaw indywidualnych ćwiczeń do codziennej praktyki

- w związku z powyższym, cykl jest traktowany jako zamknięta całość- wskazane jest więc zaangażowanie w zadaną pracę.

Aiki - Taiso jest dyscypliną samorozwoju opartą na świadomości. Jako gimnastyka harmonizująca energię tworzy język dostosowany zarówno do naszej świadomości mentalnej, jak i cielesnej. Już po kilku miesiącach ćwiczący widzi istotne zmiany w swoim ciele, które wzmocnione, bardziej miękkie, naenergetyzowane i uwrażliwione staje się skutecznym narzędziem komunikacji.

Aiki - Taiso można ćwiczyć niezależnie od sztuk walki.

 

Terminy spotkań:

21-11-2005 (poniedziałek)

19-12-2005 (poniedziałek)

26-01-2006 (czwartek)

23-04-2006 (niedziela - po stażu aikido z mistrzem Andre Cognardem)- ZMIANA TERMINU ZAMIAST: 24-04-2006 (poniedziałek)

15-05-2006 (poniedziałek)

01-06-2006 (czwartek)

Zajęcia prowadzi Mistrz André Cognard (czwartki), asystuje mu Patrick Matoïan Sensei (poniedziałki).

Koszt całego cyklu:

500 zł.

Połowę kwoty prosimy uiścić do 20 października. Pozwoli nam to realnie ocenić możliwości zorganizowania całego cyklu.

Wpłat prosimy dokonywać u nauczycieli.

Kontakt:

Pytania i uwagi prosimy kierować na adres: taiso@aikido.art.pl

Kontakt telefoniczny: Michał Kulibaba, 0 - 608 159 659

Krzysztof Jerzak, 0 - 698 557 060