kokusai-logo.gif

Aikido - Kielecki Klub Aikido Kobayashi

Kokusai Aikido Kenshukai (Kobayashi Hirokazu Ha)

Szukaj w sieci Szukaj w witrynie http://kielce.aikido.art.pl

kokusai-logo.gif
.: Strona główna :.|.: Aikido :.|.: Aikitaiso :.|.: Reiki, akupresura :.|.: Słowniczek :.|.: Mistrzowie :.|.: Gdzie i kiedy ćwiczymy :.|.: Kontakt :.
.: Staże, zgrupowania, seminaria, obozy :.|.: Aikido w internecie :.|.: Regulamin :.
Wyślij im kartkę!

Dobry dzień by poczuć się
po prostu dobrze lub całkiem rewelacyjne
po treningu aikido - co wybierasz?

Ostatnia aktualizacja:

Strona Główna >> Aikido >>

Zapisy - treningi
Zaprenumeruj bezpłatny biuletyn
E-mail:*
Imię:*
Nazwisko: Zgadzam się z Polityką Prywatności

* - pola wymagane

Aikido

Potrzebna wiedza - czytaj i oszczędź swój kawałek lasu

Aikido

Aikido to japońska sztuka walki, w której odrzuca się przemoc. Została stworzona przez O Sensei Ueshiba Morihei (1883 - 1969). W aikido nie ma podczas treningu rywalizacji a bazą nauczania są zasady równowagi energii oraz szacunek do partnera.

Mogą je praktykować zarówno mężczyźni jak i kobiety, bez ograniczeń wiekowych oraz specjalnego przygotowania. Uczniowie początkowo uczą się podstawowych zasad sztuk walki takich jak: przemieszczenia, zejścia (uniki), trzymania (kontrolowanie) oraz dystans. Następnie w miarę postępów, poznają techniki ręczne (taijustu), techniki sprowadzania do parteru i kontrolowania partnera, rzuty oraz pracę z bronią (aikijo, aikiken).

Poprzez studiowanie naturalnego ruchu ciała, techniki stają się płynne (miękkie) i nabierają zdolności adaptacji zarówno w sferze fizycznej jak i mentalnej. Aikido rozwija ćwiczącego zarówno fizycznie jak i dopinguje do lepszego poznania siebie samego oraz innych. Poprawia wiarę w siebie i powoduje stabilność duchową w dążeniu do sedna ruchu, a zatem odrzuca bezużyteczną zależność od siły.

Andre Cognard

do góry

Wybrane informacje uwzględniające etykietę.

Dojo jest miejscem, gdzie zgłębia się obraną drogę. Tutaj się ćwiczy i medytuje. Tak jak wszystkie miejsca uświęcone, dojo jest bardzo precyzyjnie umiejscowione, a zachowanie w nim podlega pewnym zasadom.

Dojo aikido będąc miejscem uświęconym nie jest jednak miejscem religijnym.

W kamiza czyli na ścianie honorowej umieszcza się portret twórcy O'sensei Morihei Ueshiby lub kaligrafię pozostającą w związku z aikido. Ich obecność oznacza, że ludzie z pokorą mogą kłaniać się jedni drugim

Tylko nauczyciel może zasiadać w kamiza. Uczniowie nie powinni nigdy tam siadać ani obracać się wobec niej plecami kiedy pozdrawiają innego ćwiczącego. Niczego tam nie kładziemy.

Shimoza - jest to miejsce, gdzie zasiadają uczniowie. Siada się przodem do kamizy, po prawej uczniowie wyżsi stopniem, po lewej niżsi. Zajmuje się miejsce wynikające z hierarchii stopni ( w grupie równych stopniem hierarchia zależy od wieku i płci).

W dojo nie wolno rozmawiać bez wyraźnego zezwolenia. Praktykujemy ciałem. Okrzyki mogą służyć wyłącznie do ostrzegania. Chcąc zapytać o coś prowadzącego zajęcia, trzeba to zasygnalizować podniesieniem ręki lub ukłonem. Nie wolno rozmawiać "ponad" ćwiczącymi kolegami czy partnerem.

Wchodząc do sali i wychodząc z niej wykonujemy ukłon w pozycji stojącej (ritsurei) w kierunku kamizy. Wchodząc na matę i schodząc z niej kłaniamy się w pozycji siedzącej (zarei) Po wejściu do sali wolno zająć się medytacją lub indywidualną rozgrzewką. Staramy się nie rozmawiać o problemach życiowych i innych kwestiach spoza dojo. Ukłon zarei (na siedząco, w pozycji seiza, na kolanach) stosuje się również zapraszając partnera do ćwiczeń, mówiąc przy tym: "onegaishimasu". Na takie zaproszenie odpowiada się tym samym gestem i tym samym słowem. Podobnie, zwalniając partnera po zakończonym ćwiczeniu należy wykonać ukłon zarei i podziękować słowami "domo arigato gozaimashita". Kłaniamy się także wtedy, gdy nauczyciel daje jakąś radę albo wskazówkę techniczną, kiedy wchodzi i wychodzi z dojo.

Kiedy nauczyciel prosi uke, aby zademonstrować coś, uke kłania się na kolanach, nauczyciel na stojąco.

W każdym momencie, czego by to nie dotyczyło, należy szanować partnera. Należy wykonywać technikę, która została wskazana przez nauczyciela i żadnej innej, skrupulatnie, precyzyjnie i po cichu. Należy byś ostrożnym, nie wykonywać żadnego niebezpiecznego gestu. Trzeba uważać aby nie rzucić swego partnera na innych. Rzeczą najbardziej niepożądaną w aikido jest wypadek. Pracuje się zawsze w ciszy i nie ma w tym komunikacji słownej. Zrozumienie tego, co dzieje się na zajęciach aikido nie odbywa się przez umysł. Jest to praca ciała. Nauczyciel mówi wskazując to co jest niezbędne do zastosowania danej techniki. Im więcej się mówi tym mniej się pracuje. Tylko osobiste doświadczenie poprzez ciało pozwala zrozumieć aikido (jak i każdą inną sztukę walki)

Tori - zazwyczaj określa się tak osobę, która się broni, wykonuje technikę. Uke - to ten, na którym wykonywana jest technika. Kiedy jest się uke, jest się uczniem tego, który rzuca.

Z uwagi na higienę i bezpieczeństwo należy dbać o to, aby mieć paznokcie u rąk i nóg czyste i krótko przycięte. Zranienia paznokciami wydają się błahe, ale można je zainfekować i wówczas są bardzo nieprzyjemne. Również z powodów bezpieczeństwa nie nosi się jakichkolwiek metalowych przedmiotów podczas ćwiczeń. Tak więc należy zdjąć przed rozpoczęciem ćwiczeń noszoną biżuterię. Pierścionki mogą być bardzo niebezpieczne dla partnera podczas przypadkowego kontaktu z twarzą, a także dla samego siebie w przypadku zranienia palców. Naszyjniki i łańcuszki są "pułapkami" podczas wykonywania irimi (techniki wejścia do przodu).

Zasady postępowania podczas treningu aikido, które ułożył w 1935 roku O sensei Morihei Ueshiba

1.W aikido jedno uderzenie decyduje o życiu i śmierci partnera, dlatego też uczniowie muszą postępować zgodnie z instrukcjami nauczyciela i nigdy nie wdawać się w walkę, która ma dowieść, kto jest lepszy

2.Aikido jest metodą, która uczy walki przeciw wielu przeciwnikom. Uczniowie muszą uczyć się walczyć nie tylko z przeciwnikiem atakującym z przodu, ale także z tymi, którzy atakują z boków, a nawet z tyłu.

3.Nauczyciel demonstruje tylko niektóre aspekty sztuki. Wszystkie pozostałe powinny być poszukiwane przez uczniów podczas wieloletniej praktyki.

4.Codzienny trening powinien rozpoczynać się ruchami rozgrzewająco-rozluźniającymi, dopiero potem można przejść do bardziej intensywnego treningu. Nigdy nie należy siłować się w sposób nienaturalny podczas praktyki. Jeżeli powyższa reguła jest przestrzegana, także osoby w podeszłym wieku mogą ćwiczyć bez szkody dla zdrowia.

5.Lekcje powinny odbywać się w przyjemnej i radosnej atmosferze.

6.Celem aikido jest zharmonizowanie ciała i umysłu oraz, co za tym idzie, uformowania osoby uczciwej i życzliwej.


opracowano na podstawie książki A. Cognarda "Ciało śwadome",
książki Jacka Wysockiego "Aikido bez tajemnic"
oraz serwisu Szczecińskiej Akademii Aikido

do góry

Polska Akademia Aikido

Polska Akademia Aikido powstała w drugiej połowie lat 90'tych. Jest organizacją skupiającą kluby ze Białegostoku, Kielc, Konina, Lublina, Siedlec, Szczecina, Warszawy i Zamościa. Celem jej założenia było zrzeszenie klubów chcących praktykować aikido według przekazu mistrza Hirokazu Kobayashi i ułatwienie jej członkom kontaktu z jego uczniem i następcą, mistrzem André Cognard.

Od momentu powstania, Polska Akademia Aikido ściśle współpracuje z mistrzem André Cognard stojącym na czele francuskiej organizacji Akadémie Autonomie d'Aikido (3A) oraz będącym członkiem rady shihanów Kokusai Aikido Kenshukai Kobayashi Hirokazu Ha. W wyniku tej współpracy mistrz Cognard regularnie odwiedza nasz kraj, prowadząc przynajmniej raz w roku staż oraz oddelegowując do współpracy z nami swoich uczniów.

Początkowo opieką nad rozwojem technicznym naszej organizacji (jej członków) zajmowali się tacy nauczyciele jak Etienne Leman Sensei 5° dan oraz Christian Juchat Sensei 4° dan. Jednakże od kilku lat rolę nauczyciela-opiekuna Polskiej Akademii Aikido spełnia Patrick Matoian Sensei 6° dan.

Po przejściu okresu próbnego Polska Akademia Aikido stała się pełnoprawnym członkiem - Kokusai Aikido Kenshukai Kobayashi Hirokazu Ha, skupiającej organizacje działające na terenie Francji, Niemiec, Włoch, Polski, Indii, Indonezji, Maroko oraz Japonii. Dyrektorem technicznym Polskiej Akademii Aikido jest Dariusz Bieńkowski 5° Dan.

do góry

Kokusai Aikido Kenshukai (Kobayashi Hirokazu Ha)

W 1998 roku, tuż przed śmiercią mistrza Kobayashi Hirokazu została założona organizacja Kokusai Aikidô Kenshukai (Kobayashi Hirokazu Ha), czyli swobodnie tłumacząc Międzynarodowa Szkoła Aikido Rodu Kobayashi Hirokazu.

Jej struktura organizacyjna jest dość prosta:

 • całością KAK zarządza Rada Shihanów.
 • każdym krajem, w którym istnieją sekcje należące do KAK. opiekują się osoby wyznaczone przez Radę Shihanów - może tę rolę spełniać sam Shihan lub inny nauczyciel. Nadzoruje on działania grup z danego kraju wchodzących w skład KAK, dbając o rozwój Aikido w tychże grupach. W zależności od kraju funkcje nauczyciela-opiekuna może spełniać jeden lub kilku mistrzów.
 • w ramach każdego kraju może funkcjonować dowolna liczba grup, na czele których stoi jeden nauczyciel.
 • w ramach każdej grupy może funkcjonować dowolna liczba sekcji z danego kraju.

KAK nie ingeruje w wewnętrzny regulamin funkcjonowania grup, jest on swobodnie kształtowany przez członków danej grupy. Jedyną rzeczą, którą KAK sprawdza za pośrednictwem nauczyciela-opiekuna danej grupy jest właściwy rozwój i poziom Aikido w tejże grupie.

Aby przystąpić do KAK, należy albo przyłączyć się do już działającej w ramach struktury KAK grupy lub założyć własną grupę i zgłosić chęć przynależności do KAK. Podanie takie zostanie rozpatrzone i po ewentualnym pozytywnym zatwierdzeniu, grupa zostanie przyjęta do KAK na 2-letni okres próbny, po którego upływie w przypadku pozytywnej oceny nauczyciela-opiekuna, grupa staje się pełnoprawnym członkiem KAK.

do góry
 • Co to jest aikido
 • Ciut o etykiecie
 • Zasady - O Sensei
 • PAA
 • KAK
 • Zapraszamy dorosłych i młodzież od lat 12.
  .: Strona główna :.|.: Aikido :.|.: Aikitaiso :.|.: Reiki, akupresura :.|.: Słowniczek :.|.: Mistrzowie :.|.: Gdzie i kiedy ćwiczymy :.|.: Kontakt :.
  .: Staże, zgrupowania, seminaria, obozy :.|.: Aikido w internecie :.|.: Regulamin :.|.: Polityka prywatności :.