kokusai-logo.gif

Kielecki Klub Aikido Kobayashi

Kokusai Aikido Kenshukai (Kobayashi Hirokazu Ha)
kokusai-logo.gif
.: Strona główna :.|.: Aikido :.|.: Aikitaiso :.|.: Reiki, akupresura :.|.: Słowniczek :.|.: Mistrzowie :.|.: Gdzie i kiedy ćwiczymy :.|.: Kontakt :.
.: Staże, zgrupowania, seminaria, obozy :.|.: Aikido w internecie :.|.: Regulamin :.
Wyślij im kartkę!

Dobry dzień by poczuć się
po prostu dobrze lub całkiem rewelacyjne
po treningu aikido - co wybierasz?

Ostatnia aktualizacja:

Strona Główna >> Regulamin >>

Zapisy - treningi
Zaprenumeruj bezpłatny biuletyn
E-mail:*
Imię:*
Nazwisko: Zgadzam się z Polityką Prywatności

* - pola wymagane

Regulamin

Potrzebna wiedza - czytaj i oszczędź swój kawałek lasu


1. Udział w zajęciach mogą brać osoby, które:

  • wypełniły i podpisały zgłoszenie na dany rok
  • opłaciły rejestrację (wpisowe) na dany rok
  • uzyskały zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do udziału w zajęciach sportowo-rekreacyjnych
  • są ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

2. Opłaty miesięczne za udział w treningach należy wnosić do 10 dnia każdego miesiąca (za miesiąc bieżący, np. za marzec - do 10 marca).

3. Przy zapisie do klubu, a następnie raz w roku w każdym sezonie pobierana jest opłata wpisowa.

4. Każdy kolejny uczestnik zajęć w pierwszym stopniu pokrewieństwa (ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra) ma prawo do zniżki rodzinnej.

5. W przypadku osób niepełnoletnich konieczny jest podpis rodzica lub opiekuna na zgłoszeniu klubowym.

6. O problemach zdrowotnych i wszystkich niepokojących objawach uczestnik ma obowiązek poinformować instruktora przed treningiem lub w czasie treningu jeżeli objawy te pojawiły się dopiero wtedy.

7. Klub nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni. Cenne przedmioty prosimy zostawiać w domu. Można też przekazać je na czas treningu w depozyt instruktorowi prowadzącemu zajęcia.

8. Wchodząc do dojo uczestnik ma obowiązek przestrzegania regulaminu oraz etykiety. Wszelkie wątpliwości i pytania proszę kierować bezpośrednio do instruktora.

9. W czasie treningu o każdorazowym opuszczeniu miejsca treningu informujemy prowadzącego zajęcia.

10. Zajęcia aikido odbywają się w sali gimnastycznej, na parkiecie lub specjalnie do tego celu przystosowanej macie.

11. W sali i na macie nie wolno przebywać bez zgody i opieki osoby do tego upoważnionej. Odpowiedzialność prowadzącego za bezpieczeństwo ćwiczących ogranicza się wyłącznie do czasu trwania zajęć.

12. Odpowiedzialność prowadzącego za bezpieczeństwo ćwiczących ogranicza się wyłącznie do czasu trwania zajęć.

13. Mata może być wykorzystywana jedynie do celów zgodnych z jej przeznaczeniem.

14. Do sali gimnastycznej wolno wchodzić jedynie w obuwiu sportowym (na gumowej podeszwie) lub w klapkach a na matę jedynie boso.

15. Uczestników zajęć obowiązuje bezwzględna dyscyplina i podporządkowanie się zaleceniom prowadzących zajęcia.

16. Uczestników zajęć obowiązuje przestrzeganie zasad higieny osobistej (dbałość o czyste stopy przed treningiem, zaklejanie ran plastrami lub osłanianie ich bandażami, kontrola długości paznokci).

17. Uczestników zajęć obowiązuje dbałość o wyposażenie, czystość i higienę w sali, szatni oraz toaletach; sprzątanie po odbytym treningu i nie zostawianie po sobie zbędnych rzeczy i rozrzuconych śmieci.

18. Uczestników zajęć aikido obowiązuje godne zachowanie oraz okazywanie należytego szacunku współćwiczącym oraz miejscu treningu (zgodnie z tradycją budo).

18. Podczas zajęć z użyciem broni (drewniane kije) należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo innych ćwiczących; zabronione jest niszczenie podłoża.

20. Każdą dostrzeżoną usterkę należy zgłaszać instruktorowi.

21. Za wszelkie szkody powstałe z winy ćwiczących odpowiadają oni materialnie wobec właściciela sali lub maty.

do góry
Zapraszamy dorosłych i młodzież od lat 12.
.: Strona główna :.|.: Aikido :.|.: Aikitaiso :.|.: Reiki, akupresura :.|.: Słowniczek :.|.: Mistrzowie :.|.: Gdzie i kiedy ćwiczymy :.|.: Kontakt :.
.: Staże, zgrupowania, seminaria, obozy :.|.: Aikido w internecie :.|.: Regulamin :.|.: Polityka prywatności :.